หน้าหลัก

Slider

Highlight กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ตุลาคม 2563 แนวทางการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตาม ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) (ปรับปรุง 2563)
5 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาสาสมัครชลประทาน
22 กันยายน 2563 รหัสการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับ แก้ไขปี๒๕๖๓
18 กันยายน 2563 QR Code การแจ้งจำนวนรายชื่อและข้อมูล อาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2563 ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
17 กันยายน 2563 สถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ สชป.1-17
3 สิงหาคม 2563 ตอบรับยืนยันเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำโครงการชลประทาน
17 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่
17 กรกฎาคม 2563 แบบเสื้อและหมวกยุวชลกร
1 2 3 9

เอกสารราชการ

1 กันยายน 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ เรื่องการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน)
20 กรกฎาคม 2563 ตัวอย่างเกียรติบัตร “โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน”
8 มิถุนายน 2563 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน
20 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งอนุมัติแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
29 เมษายน 2563 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๕๐๒/๒๕๖๓ เรื่องย้ายราชการ​
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
1 2 3 9

เอกสารเผยแพร่

สาระน่ารู้

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  • พึงพอใจมาก (67%, 2 Votes)
  • พึงพอใจปานกลาง (33%, 1 Votes)
  • พึงพอใจน้อย (0%, 0 Votes)
  • ไม่พึงพอใจ (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Loading ... Loading ...

Line Officail มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

Line@ : @ppprid

บริการเว็บไซต์ภายนอก

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 0-2669-3775 ภายใน 2825
 0-2669-3775 FAX ต่อ 127 

VPN: 3081 , 3082

0000227
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 28
Total Visit : 227
Who's Online : 1