หน้าหลัก

Slider

Highlight กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 กรกฎาคม 2563 โปสเตอร์นิทรรศการ 118 ปี “กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”
16 กรกฎาคม 2563 เร่งรัด RID No.1 Expess 2020
26 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองแหละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 – 23 ก.ค. 63
22 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 58 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 มิถุนายน 2563 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 118 ปี กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
28 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข ๑๑๘ ปีกรมชลประทาน”
20 พฤษภาคม 2563 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
14 พฤษภาคม 2563 แผนดำเนินงาน ด้านองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม 2563 ผลสำรวจการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมชลประทาน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562
1 2 3 4 9

เอกสารราชการ

13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
30 ตุลาคม 2562 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท)
7 ตุลาคม 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)
4 กันยายน 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 ส.ค. 2562)
5 สิงหาคม 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562)
3 กรกฎาคม 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2562)
10 มิถุนายน 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562)
10 เมษายน 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)
5 มีนาคม 2562 หนังสือคำรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
1 2 3 4 9

เอกสารเผยแพร่

สาระน่ารู้

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  • พึงพอใจมาก (67%, 2 Votes)
  • พึงพอใจปานกลาง (33%, 1 Votes)
  • พึงพอใจน้อย (0%, 0 Votes)
  • ไม่พึงพอใจ (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Loading ... Loading ...

Line Officail มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

Line@ : @ppprid

บริการเว็บไซต์ภายนอก

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 0-2669-3775 ภายใน 2825
 0-2669-3775 FAX ต่อ 127 

VPN: 3081 , 3082

0000227
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 28
Total Visit : 227
Who's Online : 1