หน้าหลัก

Slider

Highlight กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนบัญชีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
28 เมษายน 2563 แบบฟอร์มจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (๑ โครงการ ๑ ล้านบาท)
27 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก/กอง สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
27 เมษายน 2563 ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๓
27 เมษายน 2563 อนุมัติโครงการหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 เมษายน 2563 อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับกรมและระดับสำนักงานชลประทาน)
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2563
15 เมษายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่าง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
10 เมษายน 2563 กรมชลประทาน ประชาสัมพันธ์งดเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
1 2 3 4 5 9

เอกสารราชการ

5 มีนาคม 2562 แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน
5 มีนาคม 2562 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2562_28022562
11 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย RID No.1
10 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกร ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ธันวาคม 2561 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
18 ธันวาคม 2561 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2561 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) อ่างเก็บน้ำดอยงู
4 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 2561 โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
1 2 3 4 5 9

เอกสารเผยแพร่

สาระน่ารู้

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  • พึงพอใจมาก (67%, 2 Votes)
  • พึงพอใจปานกลาง (33%, 1 Votes)
  • พึงพอใจน้อย (0%, 0 Votes)
  • ไม่พึงพอใจ (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Loading ... Loading ...

Line Officail มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

Line@ : @ppprid

บริการเว็บไซต์ภายนอก

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 0-2669-3775 ภายใน 2825
 0-2669-3775 FAX ต่อ 127 

VPN: 3081 , 3082

0000227
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 28
Total Visit : 227
Who's Online : 1