สื่อวีดีทัศน์

01 เพลง อส.ชป. MP3MelodyMusic Video

02 เพลงชีวีบ่มีแล้ง MP3MelodyMusic Video

03 เพลงชลฉ่ำใจ MP3MelodyMusic Video

04 เพลงสายน้ำ สายใย MP3MelodyMusic Video

05 เพลง 1460 สายด่วนกรมชล MP3MelodyMusic Video

กรมชลประทาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนเเละความปลอดภัยของเขื่อน

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 1 ความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 3 การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 4 การจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 5 การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำและบำรุงรักษา 14 ขั้นตอน

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 6 คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา เรื่องที่ 7 เขื่อน…น้ำเพื่อชีวิต

โครงการเติมน้ำเติมชีวิต

วีดิทัศน์ การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (ภาษาไทย)

วีดิทัศน์ การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันเกษรตรกรดีเด่นปี 2557 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง MC (สนามบิน) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันเกษตรกรดีเด่นปี 2559 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านดอนรัก จังหวัดปัตตานี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นปี 2561 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา จังหวัดเพรชบุรี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นปี 2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม

การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขา

  • ชุดวิดิทัศน์การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

วีดีทัศน์ เรื่อง คิดตามน้ำ,รัฐ,ราษฎร์,ร่วมใจบริหารจัดการน้ำ จัดทำโดย กรมชลประทาน

ชุดวีดิทัศน์ เรื่อง น้ำ…คืนชีวิต

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำ…คืนชีวิต ตอนที่ 2 เติมเต็มชีวิต อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำ…คืนชีวิต ตอนที่ 3 บางระกำโมเดล พลิกวิกฤต เป็นโอกาส จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำ…คืนชีวิต ตอนที่ 4 จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม สู่การเกษตรที่ยั่งยืน จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำ…คืนชีวิต ตอนที่ 5 อ่างเก็บน้ำดอยงู รวมใจชาวประชา จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำ..คืนชีวิต ตอนที่ 6 ยุวชลกร สานฝันงานชลประทาน จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง  น้ำ…คืนชีวิต ตอนที่ 7 อาสาสมัครชลประทาน ประสานภูมิปัญญา คนต้นแบบ จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำคืนชีวิต ตอนที่ 8 คลองหลวง รัชชโลทร ต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จัดทำโดย กรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำคืนชีวิต  ตอนที่ 9 โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน เพื่อรอยยิ้ม ของชุมชน จัดทำโดยกรมชลประทาน

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำคืนชีวิต  ตอนที่ 10 RID No.1 จัดทำโดยกรมชลประทาน

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นประจำปีพ ศ 2564 กลุ่มผู้ใช้น้ำพลังดอนตะโก

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นประจำปีพ.ศ.2564 ชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำพลังดอนตะโก (Version English)

วิดิทัศน์แนะนำโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วิดีทัศน์ร่วมส่งกำลังใจให้คนทำงาน 25 เมษายน วันอาสาสมัครชลประทาน (คลิกดาวน์โหลด)