อาสาสมัครชลประทาน

22 มกราคม 2564 แบบฟอร์มประกอบการรายงานอาสาสมัครชลประทาน ระหว่างปีงบประมาณ
5 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาสาสมัครชลประทาน
28 กันยายน 2563 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างผลิตเสื้อ หมวก และถุงผ้า อาสาสมัครชลประทาน
28 กันยายน 2563 Power point การดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
23 กันยายน 2563 แบบฟอร์มการรายงานการจัดประชุม/ปฐมนิเทศ อาสาสมัครชลประทานใหม่
18 กันยายน 2563 QR Code การแจ้งจำนวนรายชื่อและข้อมูล อาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2563 แบบฟอร์ม อส.ชป.01-05 ของอาสาสมัครชลประทาน
15 มีนาคม 2562 ขออนุมัติโครงการสัมนา้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
5 มีนาคม 2562 หนังสือคำรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
5 มีนาคม 2562 แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน
5 มีนาคม 2562 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2562_28022562
5 มีนาคม 2562 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 เมษายน 2561 สรุปจำนวนและรายชื่อ โครงการจิตอาสากรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 เมษายน 2561 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PDF)
5 เมษายน 2561 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Excel)