งานนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ข้อสั่งการ [ดูข้อมูล]

โครงการสำคัญ

  • โครงการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ดูข้อมูล]