องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล

องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล

  • โครงการอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล [ดูข้อมูล]