โครงการฝึกอบรม อส.ชป. 1-2 กพ. 2561

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน โดยมี นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้กล่าวต้อนรับอาสาสมัครชลประทานและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานชลประทาน แลกเปลี่ยนปัญหาที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานกับอาสาสมัครชลประทาน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น อาสาสมัครชลประทาน 120 คน พร้อมเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน รวม 250 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช โฮเต็ล จ.นนทบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/3bJrZm