เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด การคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

กรมชลประทาน โดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด การคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช โฮเต็ล จ.นนทบุรี ผ่าน Facebook fanpage กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


ภาพบรรยากาศการคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561)