ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ ริช อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีสถาบันเกตรกร ฯ จำนวน 4 สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และจะเข้ารับการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ได้แก่

  • กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า ปี 2556/1 จังหวัดระยอง
  • กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก – ท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
  • กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งนาพง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ) จังหวัดสุโขทัย

กำหนดการตรวจประเมินระดับพื้นที่

30 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า ปี 2556/1 จังหวัดระยองสำนักงานชลประทานที่ 9
31 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก – ท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานชลประทานที่ 11
1 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานชลประทานที่ 13
5 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งนาพง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ) จังหวัดสุโขทัยสำนักงานชลประทานที่ 4

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า ปี 2556/1 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก – ท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งนาพง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ) จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4