โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8-11 พ.ค. 61

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค. 61 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติเข้ารับรางวัลพระราชทานในวันพืชมงคล ปี พ.ศ.2562 ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น และให้สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการน้ำ ได้นำความรู้ความสาสมารถไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ โดยมีนายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการใช้น้ำ
จากสำนักงานชลประทานที่ 1-17 รวม 130 คน ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/ppp.rid/photos/?tab=album&album_id=2054260421497553