ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลชนะเลิศ

(เข้ารับรางวัลพระราชทาน ในวันพืชมงคลฯ ปี พ.ศ. 2562)

ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า ปี 2556/1 จังหวัดระยอง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สำนักงานชลประทานที่ 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก – ท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งนาพง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ) จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4

ทั้งนี้สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 สถาบันจะเข้ารับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทานสามเสน กทม.