โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53

วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการเป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการจากข้อมูลจริงและนำไปใช้ในเวทีการมีส่วนร่วมต่อไป จัดโดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/TdGA85

ทำเนียบรุ่น