กรมชลประทาน จัดเวทีการมีส่วนร่วม “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำชีตอนล่าง” จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจักร วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายนิพัทธ์ ทองประไพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เวทีการมีส่วนร่วมครั้งนี้เป็นเวทีในขั้นตอนที่ 1 จาก 11 ขั้นตอน เป็นเวทีสร้างความเข้าใจโครงการ และค้นหาคณะทำงานประชารัฐ มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล (ตำบลสหธาตุ ตำบลธาตุน้อย ตำบลสร้างถ่อ และเทศบาลตำบลห้วยเรือ) โดยเวทีเริ่มจากการพูดคุยถึงสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปัญหา จากนั้นได้เปิดวีดิทัศน์ เรื่อง แพรกหนามแดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ดูกระบวนการแก้ไขปัญหา และตระหนักถึงพลังของชุมชน พร้อมทั้งค้นหาคณะทำงานประชารัฐในพื้นที่ และนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ