กสช. ร่วมวางแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วม “การสร้างความเข้าใจโครงการฯ และ สำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชน” โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผอ.สช.) มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจักร วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายนิพัทธ์ ทองประไพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมวางแผนการจัดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สชป.7 จ.อุบลราชธานี ณ โครงการฝายธาตุน้อย ในขั้นตอนที่ 2 เรื่องการสำรวจบริบทลุ่มน้ำ จาก 11 ขั้นตอน โดยจะสร้างความเข้าใจโครงการฯ ให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการ 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.สร้างถ่อ แดงหม้อ ธาตุน้อย ห้วยเรือ และสหธาตุ พร้อมทั้งสำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชนโดยใช้เครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline) ซึ่งเวทีประชาคมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561