เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมสรุปบทเรียนการทดลองแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเค็มรุกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

วันที่4 มีนาคม 2563 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประชุมสรุปบทเรียนการทดลองแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเค็มรุกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งโครงการชลประทานสมุทรปราการได้ร่วมกับชุมชน ทดลองเปิด-ปิดเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการใช้วาฃแผนการดำเนินด้านการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ณ ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการชลประทานสมุทรปราการเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ppp.rid/posts/2543679825888941