อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับกรมและระดับสำนักงานชลประทาน)

อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับกรมและระดับสำนักงานชลประทาน)

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ [คลิก]