ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุ้งบางกะเจ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีนายสุชาติ อินทร์ปรุง
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุ้งบางกะเจ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ [ดูเพิ่มเติม]