กรมชลประทานลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เนื่องในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1

วันที่(24ส.ค.63)นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เนื่องในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ วัดเกตราสุขารมย์ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ โดยบูรณาการการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว

#รอบรั้วชลประทาน

#กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประาชน