จัดอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563