ร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจรครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จ.อุดรธานี

  • วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจรครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จ.อุดรธานี ในการนี้นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการคลินิกกรมชลประทาน ในส่วนของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน