กรมชลประทาน รับเรื่องและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ในคราวที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3/2563 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม และโครงการชลประทานภูเก็ต เป็นผู้แทนกรมชลประทานรับเรื่องหรือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านใสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
    โดยในวันเดียวกันนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 15 นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนกรมชลประทานรับเรื่องหรือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า โรงเรียนวัดกลาง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าทั้ง 2 จุด ไม่มีราษฎร ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานชลประทาน  #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน