กรมชลประทาน ร่วมชี้แจงกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

  • วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทน เข้าร่วมชี้แจงกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นหลักในการหารือคือการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตร โดยใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)​ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
    #อาสาสมัคร #อาสาสมัครชลประทาน #อาสาสมัครเกษตร #อกม #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #การมีส่วนร่วม