ประชุมหารือ ในการเตรียมข้อมูลและความพร้อม ในการลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน

วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 13.30 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายนิพนธ์​ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ในการเตรียมข้อมูลและความพร้อม ในการลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ตึกอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน เวลา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ ​คงวิเชียรวัฒน์​ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน และมีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15 และ ผชช.ผค.4 เข้าร่วมประชุมด้วย #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ #สำนักบริหารโครงการ #สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม #สำนักงานชลประที่15