การดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลาว

  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระเยา และเจ้าหน้าที่ชลประทานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตน จำกัด เข้าร่วมหารือกับ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลาว ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน