ประชุมวางแผนดำเนินการ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยนายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมห้องสมุด กรมชลประทานสามเสน