ประชุมโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์​

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นาย นิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานได้เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อบต.ตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์​ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #สำนักบริหารโครงการ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน