กิจกรรมสื่อสัญจรผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Conference) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจรผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Conference) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน และ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้สัมภาษณ์ มีผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 4 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมระหว่างคณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทาน มีเป้าหมายให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของงานชลประทานในด้านพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการศีกษาฯ และเป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง