กิจกรรมสื่อสัญจร Online Conference โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำ จากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร Online Conference โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำ จากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ นายสัญชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในครั้งนี้ได้มีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 4 ผู้นำส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ บริษัทที่ปรึกษาพร้อมสื่อมวลชลได้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร online Conference ในครั้งนี้ด้วย #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน