โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ (Online)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ​ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ (Online) โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฯ มีสำนักชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี โครงการชลประทานอ่างทอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ​ในครั้งนี้