การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี​ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายรัฐชาติวุฒิ เสนสุข วิศวกรชลประทานชำนาญการ​ และนางสาวพรพรหม​ สุดเสงี่ยม​วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ​ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี​ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
Join Zoom Meeting โดยมี​หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนของฝ่ายติดตามและประเมินผล​ สำนักพัฒนา​แหล่งน้ำขนาดใหญ่​ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง​ และ​ สำนักงานชลประทานที่​ 1-17​ เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน