ลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ให้กำลังใจพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหนอง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ภายหลังเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายกว่า 12,000 ไร่และเป็นพื้นที่สงเสริมการปลูกเผือกแปลงใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ #การมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #สำนักงานชลประทานที่10 #กรมชลประทาน