ลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

               วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่บ้านสะตือ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย

             จากนั้นเวลา 14.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้าพื้นที่จุดที่ 2 พร้อมนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในครั้งนี้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และรักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ป่าสักใต้ ได้ร่วมลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านชุมชนวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย