การดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยเป็นการนำเสนอจากสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 1-4 ได้แก่ กลุ่มบริหารน้ำชลประทานอุ้มเหม้าฝั่งแดงการเกษตร จังหวัดสกลนคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายวังยาง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 สมาคมกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า RSP 22 จังหจัดสุรินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สำนักงานชลประทานที่ 8
โดยมีคณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง