การดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รองประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยเป็นการนำเสนอจากสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 1-4 ได้แก่
กลุ่มบริหารน้ำชลประทานรวมใจผู้ใช้น้ำแม่แฝก – แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต จังหวัดน่าน โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 28.5 คลองแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3
กลุ่มบริหารการใช้น้ำตำบลระหาน จังหจัดกำแพงเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญสำนักงานชลประทานที่ 4
โดยมีคณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง