ลงพื้นที่ให้กำลังใจพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมอบหมายให้นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ในครั้งนี้นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีบางบัวทองเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพจากกรมชลประทาน และนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายยกรัฐมนตรีบางบัวทองร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย #การมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #สำนักงานชลประทานที่11 #กรมชลประทาน