การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รองประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยเป็นการนำเสนอจากสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 1-4 ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองนาคา จังหวัดระนอง โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสายใยรักชลประทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองเคียน จังหวัดสงขลา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลดอน จังหวัดปัตตานี โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17
โดยมีคณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง #การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน