การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยเป็นการนำเสนอจากสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 1-4 ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อบ้านชำตาเรือง จังหวัดจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองธรรมามูลพัฒนา จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโนรมย์ สำนักงานชลประทานที่ 10 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองด้วน จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากะเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 13
โดยมีคณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง