กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน โดยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดกิจกรรมที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน ด้วย #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน