ตรวจประเมินระดับพื้นที่สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานวังยาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานวังยาง โซน2 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายอนันศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน#สำนักงานชลประทานที่6 #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน