ปฐมนิเทศ​โครงการศึกษาการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน​ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหาร​จัดการทรัพยากร​น้ำ​ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ จังหวัดเชียงใหม่​และจังหวัดตาก

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุม ปฐมนิเทศ​โครงการศึกษาการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน​ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหาร​จัดการทรัพยากร​น้ำ​ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ จังหวัดเชียงใหม่​และจังหวัดตาก​ ระหว่างวันที่​ 21-23​ กุมภาพันธ์​ 2565​ จำนวน​3เวที​ และได้รับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโครงการฯของประชาชนในแต่ละพื้นที่
#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน