เจ้าหน้าที่ กสช. ต้อนรับ นายธเนศ ดิษฐปัญญา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) วิศวกรโยธา กรมชลประทาน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมกองประชาชน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ทองดีมีสุข ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ได้นำเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้อนรับ นายธเนศ ดิษฐปัญญา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) วิศวกรโยธา กรมชลประทาน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมกองประชาชน #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน