โครงการศึกษาวิเคราะห์​การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน​ โครงการเพิ่มปริมาณ​น้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล​ แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล​

วันที่ 31มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายธเนศ  ดิษฐ์ปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  ณ ห้องแพลทตินั่ม โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดยนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  #กรมชลประทาน