โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำสวย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม กลุ่มย่อย โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำสวย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ​ ระหว่างวันที่​ 15-17 มีนาคม​ 2565​ จำนวน ​3 เวที​ และได้รับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ #การส่งเสริมการมีส่วน่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
#กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน