กิจกรรม ๒๕ เมษายน วันอาสาสมัครชลประทาน

วันนี้ (25 เม.ย. 65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ทำหน้าที่ประธาน ในกิจกรรม “25 เมษายน วันอาสาสมัครชลประทาน” โดยมีนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันกับส่วนภูมิภาค ทั้ง 17 สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เพื่อเป็นวันที่จะรำลึกถึงวันแรกที่มีการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน เป็นการให้ความสำคัญของอาสาสมัครชลประทาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครชลประทาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ชลประทาน พร้อมผู้แทนอาสาสมัครชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู (SWOC)#กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน