กิจกรรมสื่อสัญจร และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในขั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำหมัน จังหวัดเลย

วันที่ 18 พ.ค. 2565 นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้ นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม กิจกรรมสื่อสัญจร และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในขั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำหมัน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในขั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ เวลา 8.30-12.00 ณ ห้องประชุมวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธาน​ มีหน่วยราชการในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุม และพร้อมระบบ online ​​ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสื่อสัญจร เวลา 13.00-16.30 น. เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านปากหมัน หมู่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และพบปะประชาชนในพื้นที่บริเวณหัวงาน เพื่อสร้างความรับรู้และรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน